Grafikk kolorert

Ny grafikk. Kolorerte trykk


Grafikk er å sette spor i plater av kobber, zink, tre eller annet materiale. Mine arbeider er stort sett dyptrykk. Det etses og risses i plater. Og for hvert eneste trykk, svertes platen inn og fuktet håndlaget papir henter opp motivet ved at platen presses for hånd i en presse. Det er en lang og nøysom prosess. En prosess jeg elsker fordi det oppstår hele tiden uforutsette spor og hakk i platen som man må lære seg å leve med. Slik som livet.


                  Maleri